Declaració institucional aprobada a Badalona amb la oposició de CiU i Psc a la inclusió de l’esment a «Bombes d’Impunitat».

«Declaració institucional aprobada a Badalona amb la oposició de CiU i Psc a la inclusió de l’esment a «Bombes d’Impunitat».

MOCIOBOMBARDEJOSABADALONA

Els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA, a
proposta de la Comissió de Memòria Històrica de Badalona i d’acord amb allò que preveu
l’article 103 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenten, a fi que
sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de l’Ajuntament
de Badalona la següent moció:

PEL 80è ANIVERSARI DE L’INICI DELS BOMBARDEJOS PER PART DE L’AVIACIÓ
ITALIANA A BADALONA I EN SUPORT A LA CAMPANYA «BOMBES D’IMPUNITAT»
El 17 de març de 1937 a les nou i catorze minuts dos avions de l’Aviazione Legionaria
deixava caure les seves bombes incendiàries sobre Badalona, causant una víctima mortal.
La ciutat, que havia estat assenyalada com a objectiu pels sollevats pel seu pes industrial,
va patir durant més d’un any i mig un total de 38 bombardejos.
Els bombardejos deixaren un total de 130 badalonins i badalonines assassinads i desenes
d’habitatges i industries destruïdes, sent el més sagnant el del 30 de juny de 1938, en el que
les bombes assassinaren 65 persones.
Més de trenta-sis anys de franquisme i la manca d’una política decidida per la recuperació
de la memòria de l’època fins a temps recents han fet que aquests fets siguin avui dia
fortament desconeguts pels propis badalonins i badalonines.
Des del món acadèmic i d’institucions històriques s’està fent una feina important de
recuperació de la història de la ciutat, incloent l’etapa de la guerra civil. Tot just fa dues
setmanes es presentava el llibre ​ Badalona sota les bombes (1936-1939) ​ , del catedràtic
badaloní d’Història Contemporània Joan Villarroya i Font, editat pel Museu. També des de la
societat civil s’estan duent a terme projectes de recuperació de la memòria històrica i de
reparació.
Les institucions públiques han de promoure la difusió i l’aprofundiment de la memòria
històrica local i donar suport a les iniciatives que sorgeixin al seu entorn, de manera
coordinada amb la societat civil, les institucions històriques i el món acadèmic.
Per tot això, en nom de la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica de
Badalona es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Refermar el compromís de Badalona amb la pau i contra la impunitat dels crims de
guerra contra la població civil
2. Elaborar un projecte de difusió sobre els bombardejos sobre la ciutat i de record a
les víctimes, coordinat amb la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica
de Badalona.
3. Formular, en col·laboració amb la Comissió per la Recuperació de la Memòria
Històrica i les associacions populars de Badalona, demandes concretes de
rescabalament simbòlic.
4. Donar suport i assessorament a iniciatives de possibles demandes de reparació.
5. Traslladar l’acord a la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica de
Badalona, el Memorial Democràtic i el Departament d’Afers i Relacions Institucionals
i Exteriors i Transparència
Badalona, 23 de març de 2017

Jose Téllez
Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú
Agnès Rotger
Grup Municipal d’ERC-Avancem-MES
Maria Gallardo
Grup Municipal d’ICV-EUiA